Kva slags distriktspolitisk rolle kan og bør sparebankane ha?

Distriktspolitikk er atter i vinden; dei politiske partia finpussar distriktspolitikken sin før stortingsvalet - dels for å konkurrera med Senterpartiet, dels fordi sentralisering, urbanisering og fråflytting frå Distrikts-Noreg er eit tema fleire enn før er opptekne av og har meiningar om. Samstundes er ikkje minst norske sparebankar ei distriktsnæring: fysisk til stades i heile landet og ein del av kvardag og arbeidsdag i alle landets kommunar.

Spørsmålet er korleis sparebankane kan medverka til ein meir kraftfull distriktspolitikk. Kva slags ansvar har sparebankane for å sikra busetjing i heile landet? Korleis kan sparebankane bidra til nye arbeidsplassar, inntektsstraumar og skatteinntekter i Distrikts-Noreg? Kva slags distriktspolitisk rolle har sparebankane spelt før i tida? Kva forventar politikarane av sparebankane? Og kva slags rammevilkår treng sparebankane for å styrkja norsk distriktspolitikk?

Dette - i eit nøtteskal - er tema for SpareBank1 sin tidsrette distriktspolitikk; eit møte mellom finans og politikk og historie.

Medvirkende: 

  • Sigbjørn Gjelsvik, Finanspolitisk talsperson, Senterpartiet
  • Geir Straume Olsen, Statssekretær, Finansdepartementet
  • Liv B. Ulriksen, Konsernsjef, SpareBank 1 Nord-Norge
  • Håvard Teigen, Professor emeritus og forfatter
  • Turid Grotmoll, Konsernsjef, Fremtind Forsikring
  • Ida Håvik, Kommunikasjonsdirektør, SpareBank 1
 

Arrangør

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt, artikler og info rett i inboksen

© 2020 Meetando AS. All rights reserved.